3:00ΠM - 4:00ΠM

23/02/2023 – Η ευλογία της ακοής στο μυστήριο π. Βασίλειος Μπέμπης του βαπτίσματος και η ιαματική της σημασία

π. Βασίλειος Μπέμπης

https://youtube.com/live/rYIYlouy1pI?feature=share

Social Share