3:00ΠM - 4:00ΠM

04/05/2023 – Νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στη φροντίδα υγείας

Gayle Woloshak

  • Woloschak Gayle, MD

    Woloschak Gayle, MD

    Professor of Radiation Oncology & Radiology, Northwestern University Feinberg School of Medicine Associate Dean for Graduate & Postdoctoral affairs

Social Share