3:00ΠM - 4:00ΠM

01/12/2022 – Οι πρωτοπόροι της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Ο Άλμπερτ Σβάιτσερ και το πρότυπό του

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Social Share