3:00ΠM - 4:00ΠM

12/01/2023 – Πνευματικές Διαστάσεις στη φροντίδα υγείας

π. Σταύρος Κοφινάς

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

 

Social Share