3:00ΠM - 4:00ΠM

19/01/2023 – ῥαββί, τίς ἥμαρτεν … ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Κύρια σημεία της διδασκαλίας της Εκκλησίας για τη συσχέτιση αμαρτίας και ασθένειας

Κωνσταντίνος Κορναράκης

 

Social Share