3:00ΠM - 4:00ΠM

27/04/23 – Η συμβολή της πνευματικής ζωής και του spiritual support στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς και στη καθολική θεραπεία του.

Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κοκκάκης

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Social Share