3:00ΠM - 4:00ΠM

29/02/2024 – Το δικαίωμα στην υγεία ως σημείο συνάντησης βιοπολιτικής και ηθικής ευθύνης”

Κωνσταντίνος Κορναράκης

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Social Share