Αλέξανδρος Κατσιάρας

Διευθυντὴς Συντάξεως τῆς Θεολογίας 2016

Διευθυντὴς Συντάξεως τῆς Θεολογίας 2016

Ὁ Ἀλέξανδρος Κατσιάρας γεννήθηκε στὴ Μεσσήνη. ΣπούδασεΘεολογία, Φιλολογία καὶ Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία. Δίδαξε ὡςΘεολόγος καθηγητὴς στὴ Μέση Ἐκπαίδευση. ΔιετέλεσεΔιευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος «Παντοκράτωρ» (1983-1986) καὶ ἀπὸτὸ 1995 ἕως τὸ 2008 Διευθυντὴς τοῦ νεοσύστατου «ΓραφείουΝεότητος καὶ Κατηχήσεως» τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΠεριστερίου. Παράλληλα ἐξέδιδε τὸ διμηνιαῖο, θεολογικοῦ καὶπαιδαγωγικοῦ περιεχομένου, περιοδικὸ
Διάβαση τῆς Ἱ. Μ.Περιστερίου. Ἀπὸ τὸ 2008 ἕως καὶ σήμερα εἶναι Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος, καθὼς καὶ τοῦ περιοδικοῦ γιὰ τοὺς ἱερεῖς Ἐφημέριος . Ἀπὸ τὸ 2016 εἶναι ΔιευθυντὴςΣυντάξεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος
Θεολογία. Ἔχει συγγράψει διάφορες μελέτες καὶ ἄρθρα θεολογικοῦ, παιδαγωγικοῦ καὶ ψυχολογικοῦπεριεχομένου, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ βιβλίο
Ὅταν ὁ Θεὸς πεθαίνει (σὲ συνεργασία μὲ τὴ συγγραφέαΜάρω Βαμβουνάκη, ἐκδ. Ἁρμός) καὶ τὸ μελέτημα «Προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ τεχνικὸ πνεῦμα»,
Θεολογία 91, 1 (2020), 195-320.

Social Share