Διονύσιος Σκλήρης

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Ο Διονύσιος Σκλήρης είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV) όπου εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Ο όρος ‘τρόπος’ στη σκέψη του Μαξίμου του Ομολογητού». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις «Σπουδές της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου» στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College), με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, έχοντας εκπονήσει εργασία με θέμα «Η θεωρία του κακού στον Πρόκλο ως μια ολοκλήρωση του μονισμού του Πλωτίνου», καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στη Βυζαντινή Γραμματεία. Έχει σπουδάσει Κλασική Φιλολογία και Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τελευταία βιβλία του: Αγαπώμαι, άρα σκέφτομαι (Αρμός, 2021), Οι Ανύπαρκτοι που διάλεξε ο Θεός (Ακρίτας, 2021), Slavoj Žižek and Christianity (Routledge, 2019).

Social Share