Κωνσταντίνος Κορναράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1965. Στη γενέτειρά του περάτωσε τη φοίτησή του στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Από το 1978 και εξής συμπλήρωσε τη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα.

Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο το έτος 1983, εισήχθη στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τις θεολογικές σπουδές του στο Τμήμα αυτό περάτωσε τον Ιούνιο του 1987, με βαθμό πτυχίου Άριστα.

Τον Ιανουάριο του 1988, κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας), καταταγείς στο Γ΄ Εξάμηνο του Τομέα Ψυχολογίας. Από το Τμήμα αυτό απεφοίτησε το 1994, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς.

Τον ίδιο μήνα του έτους 1988 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση τίτλου Μ.Α. στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Durham Αγγλίας, με ειδίκευση στην Πατερική Θεολογία. Καρπός των σπουδών του αυτών ήταν η εργασία του· The theory of monastic life according to St. Nilus the Ascetic (Η θεωρία του μοναχικού βίου κατά τον όσιο Νείλο τον Ασκητή), η οποία έγινε δεκτή από την εκεί Θεολογική Σχολή για την απονομή του ανωτέρω πτυχίου Μ. Α.

Παραλλήλως, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Durham, έλαβε μέρος σε μεταπτυχιακά ερευνητικά σεμινάρια και ιδιαίτερα κατά τη διοργάνωση των συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων των σεμιναρίων αυτών, υπό την καθοδήγηση του συμβούλου καθηγητού του π. Γεωργίου Δράγα.

Από την Αγγλία επέστρεψε τον Φεβρουάριο του 1989, μετά την περάτωση των εκεί μεταπτυχιακών του σπουδών.

Αμέσως μετά την επιστροφή του, συνέχισε και ολοκλήρωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, με θέμα· Η θεολογία των ιερών εικόνων κατά τον όσιο Θεόδωρο το Στουδίτη και με επιβλέποντα σύμβουλο καθηγητή τον κ. Μάρκο Ορφανό, Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής (νυν Κοινωνικής Θεολογίας) της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούνιο του 1992 έλαβε το διδακτορικό πτυχίο με βαθμό Λίαν Καλώς.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992/93 του ανετέθη υπό του συμβούλου καθηγητού του κ. Μ. Ορφανού, η διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων και σχετική, με θέματα πατερικής θεολογίας, ερευνητική εργασία.

Τον Σεπτέμβριο του 1993 προσελήφθη ως θεολόγος καθηγητής στο Β΄ Τοσίτσειο (Αρσάκειο) Λύκειο της Φιελεκπαιδευτικής Εταιρείας, όπου και υπηρέτησε έως και τον Αύγουστο του 1998.

Τον Μάϊο του 1998 εξελέγη Λέκτορας στο μάθημα της Πατερικής Θεολογίας, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι.) όπου και παρέμεινε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2002.

Τον Μάιο του ιδίου έτους υπέβαλε υποψηφιότητα κατόπιν σχετικής προκηρύξεως και εξελέγη στο Τμήμα Θεολογίας της αυτής Σχολής, στο αντικείμενο της Χριστιανικής Ηθικής(Ορθόδοξος Πνευματικότης) και στον Τομέα της Συστηματικής Θεολογίας, αναλαμβάνοντας υπηρεσία από τα τέλη Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Από το 2010 κατέχει την ιδιότητα του Acquisitions Editor (www.versita.com/kornarakis/) των εκδόσεων Versita (www.versita.com).

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο θυγατέρων

Social Share