π. Βασίλειος Μπέμπης, Ph.D

Διδάκτωρ Θεολόγος

Διδάκτωρ Θεολόγος, Προϊστάμενος του Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Βοστόνη, Chaplain at Harvard University

Social Share