25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 3:00 ΜΜ - 4:00 ΜΜ

Η βυζαντινή εικόνα ως όραμα για πνευματική πληρότητα και υγεία

Ομιλητής: Σταμάτης Σκλήρης

Social Share