10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022- 3:00 ΜΜ - 4:00 ΜΜ

Islam, Health, & Muslim Healthcare

Ομιλητής: Aasim Padela

Location: Youtube

  • Aasim Padela

    Aasim Padela

    Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής, Βιοηθικής και Ανθρωπιστικών Ιατρικών Σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Wisconsin

Social Share